Poradniki

Co musisz wiedzieć o opcjach na złoto

Jeśli chodzi o opcje na złoto, będziesz odnosił się do jednej z opcji kontraktu, gdzie kontrakt typu futures na złoto używany jest, jako aktywa. Kontrakt futures jest kontraktem, który zakłada… more

Czym są opcje na indeksy

Opcje na indeksy są również określane mianem opcjami na indeksy akcji rynkowych. Opcje na indeksy mogą być postrzegane, jako kontrakty, które wymagają obecności kupca i sprzedawcy, gdzie kupiec ma prawo… more

O co właściwie chodzi w opcjach na akcje

Z opcjami na akcje wiąże się wiele rzeczy, które z pewnością chciałbyś zachować w pamięci, kiedy będziesz się do nich odwoływał. To zakłada na przykład to, że opcja na akcje… more

Zrozumienie opcji na ropy naftowej

Jeśli chodzi o opcje na ropę naftową, to odnoszą się one do kontraktu na opcje, gdzie aktywa zaangażowane w operacje w tym biznesie to kontrakty na ropę naftową typu futures…. more